Blog

Dyrerettssakene

  |   Uncategorized

Dyrerettssakene

Teksten er publisert i Torggata Blad #3 2023

Teksten om dyrerettssakene er hovedsaklig basert på boka Animal Trials av E.P.Evans, en amerikansk historiker og språkforsker.

 

Dyrerettssakene ble delt i to hovedgrupper, både når det gjaldt hvilke dyr som stod på tiltalebenken, hva de sto tiltalt for, hvilken type domstol de forholdt seg til og hva slags straff de fikk. Husdyr som for eksempel griser, geiter esler og hunder, ble tiltalt for saker der mennesker enten hadde blitt lemlestet eller drept av dyr, eller der de hadde hatt utuktig omgang med dyr. Disse sakene ble holdt i sivile og strafferettslige domstoler og utøvet av jurister og advokater. Her kunne dyrene fanges inn, fysisk stilles for retten og dømmes. Straffen var som oftest døden, enten ved henging eller å bli brent på bålet.