Blog

Hjernepartiet

  |   Uncategorized

Hjernepartiet slår et slag for ettertenksomheten

Teksten er publisert i Torggata Blad #2 2023

HJERNEPARTIET
Hjernepartiet ble etablert av Silje Eugenie Strande Øktner i 2020 og er et parti uten partiprogram. Silje er billedkunstner av yrke, kommunestyrerepresentant i Sør-Odal og bonde.

 

Fra Hjernepartiets løpeseddel:
Hjernepartiet har ikke et partiprogram, men ved å signere og melde deg inn i partiet, skriver du under på å reflektere over egne meninger, se en sak fra flere vinkler og andres ståsted, og jobbe for å unngå polariserte diskusjoner.

 

Hjernepartiet ønsker spesielt å verve politikere fra alle partier inn i partiet, da denne bevisstheten kan komme godt med i valgkampen.