Kalenderfortellinger

tekster_disp_karlsen_triotop_01

tekster_disp_karlsen_triotop_02

tekster_disp_karlsen_triotop_03

Vi har siden julen 2007 forært hverandre julekalendere der hver luke har inneholdt et ord. Ordene har senere blitt benyttet til å lage pingpongfortellinger – fortellinger som er skrevet ved at vi har ping-ponget avsnitt til hverandre via epost. Hvert nye avsnitt har måttet inneholde ett nytt julekalenderord.
Pingpongfortellingene er et ledd i den mangslungne virksomheten til Foretaket for innbilt sannhetssøkende virksomhet og tar sikte på å lete etter nye metoder for å frembringe tekster. Ikke ulikt den franske Oulipo-bevegelsen setter vi opp et rammeverk av ulike spilleregler for å tvinge formuleringene vekk fra inngrodde mønstre og vante vendinger. Resultatet kan bli fortvilende absurd og frydefullt overraskende.
Anvisningene for fortellingene har variert fra gang til gang – om det skal være en fast eller fri sjanger, om åpningssetningen skal være gitt, og hvor evt. åpningssetningen skal hentes fra. I tilfellet med Disponent Karlsen er den eneste rammen at åpningssetningen er hentet fra en bok i finsk grammatikk.
Ordene har vi valgt enten fordi de er så små og betydningsløse, som sivrør og dertil, fordi vi synes de er spesielt vakre, som bedrøvet og bevre, fordi de er absurde og rare, som flyføning og undringsfakta eller fordi de pranger i all sin makt og avmakt i form av meningsløse nyord, som f.eks. kostnadspraktisk, eller fordi de gir fine assosiasjoner, som myktlukkende og høyglanspolert.
Pingpongfortellinger er en særdeles smal genre og fenomenet fortjener mer oppmerksomhet fordi den i sitt vesen er maktnedbrytende. Metoden kan brukes av alle og resultatet kan leses av alle. Fenomenet er i seg selv egnet til å vekke glede og undring over språkets mange ubrukte muligheter samt til å reflektere over hvordan vi bruker det.
Siden er under utvikling og det vil komme flere tekster etterhvert.

ping-pong-fortelling nr.3

Åpningssetningen er «De hadde allerede spist da gjestene kom», og er tatt fra en lærebok i finsk gramatikk, og første kalenderord ut er myktlukkende.