Blog

Kjenn din fiende

  |   Uncategorized

Torggata Blad arrangerer heldags-seminar om nyliberalisme i forbindelse med at Civita har invitert Mont Pelerin Society til å holde sitt årsmøte i Oslo

 

På Clarion Hotel The Hub, tirsdag 5.9.2022, kl 9 – 16

For bedre å kunne forstå hva nyliberalismen er, hvordan den virker og hva vi kan gjøre i fellesskap for å motarbeide den, arrangerer vi seminaret «Kjenn din fiende», og håper med dette at ulike folk og grupperinger – det være seg aktivister, arbeidsfolk, frivillige organisasjoner, uorganiserte idealister, navere, studenter, kunstnere o.a. – kan møtes, snakke sammen og knytte kontakter; og kanskje også pønske ut ideer til hvordan vi kan dra sammen i riktig retning istedenfor å angripe og konkurrere med hverandre.