Blog

Museum of care

  |   Uncategorized

Førstehjelspskrin versjon 2.0 finnes publisert på Museum of care i engelsk utgave

Omsorgsmuseet er et digitalt museum startet av David Graeber og Nika Dubrovsky. Det er et museum med mange rom rundt om i verden. Alle kan åpne et rom i museet.

 

Omsorgsmuseet ønsker å tenke nytt om hva det vil si å være et museum eller en kunstner, og legger vekt på å skape rom for frihet og omsorg heller enn å skape monumenter. I museet anses kunst verken som symbolske høydepunkt eller som produksjon av verk som ikke får berøres, men snarere som en måte å bygge bedre verdener på.

 

David Graeber (1961 – 2020) er en amerikansk antropolog, anarkist, aktivist og forfatter, kjent for sine bøker Bullshit Jobs, Debt: The First 5000 Years og The Dawn of Everything. A new history of humanity. Den norske utgaven, Begynnelsen til alt. En ny fortelling om mennesket, utkom i 2022. Han var professor i antropologi ved London School of Economics og Nika Dubrovsky, russisk kunstner og forfatter bosatt i London.