Om

I min kunstpraksis legger jeg vekt på kritisk og humoristisk refleksjon knyttet til maktens og avmaktens mange ulike manifestasjoner. Jeg undersøker underliggende strukturer og gester i små og større fenomener og ser nærmere på de politiske og ideologiske fortellingene vi omgis av og hvordan dette får betydning for hvilke stemmer som blir hørt og hvilke historier som blir fortalt; de ofte flytende grensene mellom fiksjon og virkelighet og betydningen av kunst og kunstpraksis som en nødvendig og særegen metode til å reflektere over aktuelle problemstillinger. Slik utforsker jeg maktens randsoner med et håpefullt ønske om å slå sprekker i den monumentale makten.

 

Jeg favoriserer ikke én type uttrykk, men fokuserer på det mangetydige, det ustabile og det flyktige, på møter mellom mennesker og finner mye brukbart i overgangene mellom liv og kunst, dokumentar og fiksjon og mellom makt og maktesløshet. Et arbeid begynner med en idé eller et innfall som gjerne blir til en tekst. Med utgangspunkt i teksten bygger jeg et fiksjonsunivers i forskjellige visuelle medier der jeg velger en form eller et medium jeg synes passer til ideen; foto, video, animasjon eller installasjon eller en blanding av flere.

 

Jeg jobber med stedspesifikke og samarbeidsbaserte, tverrkunstneriske prosjekter og ser på kunst som en relasjonell estetisk praksis.

født i Århus i 200161
medlemskap: NBK og BOA
hjemmeside: http://mariavagle.no
e-post: mariavagle@gmail.com

 

UTDANNELSE/KURS

1991  Litteraturvitenskap grunnfag v/Universitetet i Oslo
1982 – 89 Arkitekthøgskolen i Oslo, siv ark MNAL

2021  Kurs i litteraturkritikk hos Tidsskriftforeningen
2008  Kurs på KHIO i Dreamweawer
2004  Skrivekurs, sakprosa, i regi av KHIO
2002  Forkurs i lingvistikk v/Universitetet i Oslo

 

KOMMENDE

2023  Kjøtere i Havanna, Tilstelning med utstilling og konsert i Galleri Sagene Kunstsmie

2023  Torggata Blad # 1-3

2023  Cabaret Standard – valgvakekabaret

 

SISTE

2023  Stipend fra LO’s kulturfond til Førstehjelpstelt mot avmakt og valgvakekabaret, med Hege Vadstein og Paul Brady, m.fl
2022  Museum of care, First Aid Kit against neoliberalism,  med Hege Vadstein og Paul Brady, https://museum.care/room/first-aid-kit-against-  neoliberalism/
2022  BOOKED, bokkunstutstilling i regi av MUU, Cable Factory i Helsinki, Finland, https://www.muu.fi/events-and-exhibitions/booked-2022-artists-book-exhibition/
2022  Førstehjelpsskrin mot nyliberalisme, utført i samarbeid med Hege Vadstein og Paul Brady, m.fl, https://torggatablad.no/?page_id=106187

2022  Kjenn din fiende. En seminar-kabaret om nyliberalisme, Clarion Hotel The Hub, i samarbeide med Hege Vadstein og Paul Brady, m.fl https://kjenndinfiende.torggatablad.no/

2022  Stipend fra Oslo kommunes kulturfond, støtte til prosjektet Leve Festen – flukt eller motstand

2022  Stipend fra LO’s kulturfond til Leve Festen – flukt eller motstand

2022  Arbeidsstipend fra Vederlagsfondet

2022 #poetiskaktivisme, idéverksted mot avmakt, i Galleri Sagene Kunstsmie, i samarbeide med Hege Vadstein og Paul Brady, m.fl,

2022  Torggata Blad # 2 Nyliberalismenummer, Kalenderfortelling nr.8: Bevilgningsmøte til kulturformål, teksteksperiment utført av Foretaket for innbilt  sannhetssøkende virksomhet v/Hege Vadstein og Maria Vagle, https://torggatablad.no/?p=105874

2022 Tankens flyktighet, tekst publisert i Torggata Blad #1 2022, https://torggatablad.no/?p=105646

2021  Magiske øyeblikk, tekst publisert i Torggata Blad #3 2021, https://torggatablad.no/?p=105349

2021  Cabaret Standards valgvakekabaret, De som beveger verden mot kanten av stupet, https://torggatablad.no/?p=105159https://vimeo.com/745193127

2021  Badet, tekst publisert i Torggata Blad #2 2021, https://torggatablad.no/?p=104986

2021  Leksikalsk tvekamp, en Ingeniørfortelling, tekst publisert i Torggata Blad #1 2021, https://torggatablad.no/?p=104649

2021  Arbeidsstipend fra Vederlagsfondet
2020  Dr Rolf og søster Signe, tekst publisert i Torggata Blad #3 2020, https://torggatablad.no/?p=103683

2020  En perlevenn, fra Kalenderfortellinger, teksteksperiment med Hege Vadstein, publisert i Torggata Blad #2 2020
2020  Firbeinte flanører i revolusjonens ruiner, tekst publisert i Torggata Blad #1 2020, https://torggatablad.no/?p=102548

2019  Innkjøp Oslo Kommunes Kunstsamling, I dobbel tjeneste for kunsten og Brenner og Ouvrøsene

2019  Høstutstillingen, I dobbel tjeneste for kunsten (animasjonsfilm), utdrag fra filmen https://vimeo.com/324177996 , og

Brenner og Ouvrøsene (video, performance), https://vimeo.com/672002567

2019  Karneval og demokrati, tekst publisert i Torggata Blad #2 2019, https://torggatablad.no/?p=101511

2019  Interkulturelt museum, utstillingen Karnevalet, session #3, Rå Rumba (video), https://vimeo.com/632358489

2019  Publisert i Fri Fagbevegelse i forbindelse med installasjonen «I dobbel tjeneste for kunsten», vist i Østfold kunstsenter

 

SAMLINGER/INNKJØP

2019 Oslo kommunes kunstsamlinger, I dobbel tjeneste for kunsten, kartongteateranimasjon
2019 Oslo kommunes kunstsamlinger, Brenner og Ouvrøsene, videointervju/performance

 

SEPARATUTSTILLINGER

2019  Østfold kunstsenter
2018  Galleri Heer
2009  HÅ gamle prestegård
2008  BOA
2007  Sound of Mu og Hammerstadsgt. 50
2006  Sound of Mu
2004  Galería K, Havanna

 

KOLLEKTIVUTSTILLINGER

2019  Høstutstillingen
2019  Karnevalet IKM
2006  Sound of Mu, Østfold Fylkeskultursenter
2005  Nasjonalmuseet
2005  Nord Trøndelag fylkesgalleri
2005  Stenersenmuseet
2005  Stavanger kunstforening
2005  Bodø kunstforening
2005  Sogn og Fjordane kunstmuseum
2005  Trondarnes distriktsmuseum
2005  Grenselandmuseet
2005  Nord Trøndelag fylkesgalleri
2005  Sound of Mu
2003  Gøteborg Konsthall, Atalante teater, Gøteborg
2002  Cabaret Karachi, Havanna
1998, 1999, 2003 Østlandsutstillingen

 

FILM/ANIMASJON

2014 – 19  I dobbel tjeneste for kunsten, animasjonsfilm
2006  Danseautomat, Sound of Mu, video og installasjon i samarbeid med Oscar Regueiferos
2005  Such a long journey, film, vist som en del av Riksutstillingers Grenseløs
2002  Rumba in exile, filmet rumba for Berta Jottar, New York og Havanna
2001  Rå Rumba, film om rumba i samarbeide med Trine Haaland

 

TEKSTER/WEBVERK/PERFORMANCE – UTVALGTE

2019  Brev til Nycomed, tekst publisert i Torggata blad #3 2019
2017  Melgaards død – minutt for minutt, tekst publisert i Torggata blad med Hege Vadstein
2012 – 16  Ouvrøseakademiet, et tekstarbeid i brevform om jakten på et Døråpnerakademi
2013 –  Kalenderfortellinger, et pågående tekst- og bildeeksperiment i samarbeid med Hege Vadstein
2014  Søknadsmøbel, søknadsverk, installasjon
2014  Oranalen, møbel, installasjon, i samarbeide med Hege Vadstein
2008  Måleren, tekst, del av installasjonen «Måleren»
2001 – 06  Marias teater – relasjonelt verk om hybelvertinnene som ble til leietagerens kunstverk
2003 – 06  Vrangforestilling, en overheadperformance fra Foretaket, utført i samarbeide med Hege Vadstein vist i Nasjonalmuseet, Østfold fylkes kultursenter, Nord Trøndelag fylkesgalleri, Stenersen museet og på Sound of Mu
2006  Integreringsverktøy, et produkt fra Foretaket, publisert i Utflukt # 3/4, i samarbeid med Hege Vadstein
2005  Smallwords, søknadsblogg, et webarbeide i samarbeide med kubanske rumba musikere og Trine Haaland
2003  Cabaret Karachi, video, tekst og web-arbeide i samarbeide med musikere i Iroso Obbà, Trine Haaland, Michel Pavlou, Hege Vadstein og Paul Brady
2003  Mykos og mytos, søknadsverk, med Hege Vadstein
2003 Sølv og sorl, søknadsverk, med Hege Vadstein
2003  Foretaket for innbilt sannhetssøkende virksomhet, med Hege Vadstein
2002  En kyssanalyse, en sammenlignende undersøkelse om lingvistikk og filmkyss, med Hege Vadstein,
2000  Cubanske forhandlinger, et søknadsverk i samarbeide med Hege Vadstein
2000  Modale hjelpeverb, søknadsverk, med Hege Vadstein
2000 Tam-tam trip, Trommereise – Reykjavik – New York – Havanna

 

STIPENDER

2022  Stipend fra Vederlagsfondet

2022  Stipend fra LO til Leve Festen – Flukt eller Motstand

2021  Stipend fra Vederlagsfondet
2017  Stipend fra LO, til I dobbel tjeneste for kunsten
2015  Stipend for 2015 fra hovedsamarbeidspartnere til Den Norske Opera og Ballett, til Ouvrøseakademiet
2014  Vederlagsfondet, arbeidsstipend til I dobbel tjeneste for kunsten
2012  Vederlagsfondet, prosjektstøtte til Ouvrøseakademiet
2007  Norsk Kulturråd, utstillingsstøtte til utstillingen Ekstratur
2004  KHIO, støtte for å delta på skrivekurs
2003  NIFCA, reisestipend til prosjektet Vrangforestilling
2003  NIFCA, reisestipend til prosjektet Mytos og Mykos
2002  Fond for Lyd og Bilde, prosjektstøtte til prosjektet SMALLwords
2001  Norsk kulturråd, utstyrsstøtte
2000  NIFCA, reisestipend fra til prosjektet Tam-tam trip

 

JOBB

2021 –  Galleriutvalget på Sagene Kunstsmie
2018 –  Skriver jevnlig for Torggata Blad
1999 – 01  Videoredigerer på Atelier Nord
1999 – 00  Videoredigerer for Verdensteateret
1994 – 97  Scenograf i NRK
2003 –  Ouvrøse/publikumsvert i Den Norske Opera og Ballett

 

KRITIKKER OG OMTALE

2009  Stavanger Aftenblad, Trond Borgen i forbindelse med utstillingen ”Måleren” på Hå gamle prestegård, les her >>
2009  Billedkunst,nr.4 2009, Sigrun Hodne i forbindelse med utstillingen ”Måleren” på Hå gamle prestegård, les her >>