Cabaret Karachi

About This Project

Prosjektet springer ut av et møte med musikk-gruppen Iroso Obbá på Cuba i 2001 og er en del av prosjektet SMALLwords. Vi fulgte gruppen over to år og kom slik tett innpå kubansk hverdagsliv med dets mange paradokser. Noe av det mest påfallende var den store materielle fattigdommen, samtidig som vi konstaterte en overraskende overflod og vitalitet i kulturelle uttrykk.

 

Vi så for oss at vi skulle lage en turné med Iroso Obba til grisgrendte strøk i Norge for å gjenskape et særdeles særpreget, nasjonalt, kulturelt fenomen på et helt fremmed sted. Ved hjelp av videoprojeksjoner og bluescreen-teknikk ville vi på hvert sted lage en Cabaret Karachi, klubben der de hadde sin faste spillejobb.

 

Samarbeidet med Iroso Obba var svært viktig for oss i utviklingen av prosjektet. Vi tok initiativet til et spill, en lek der reglene ble til etterhvert. Begge parter ville være med på å utforme disse reglene, spørreskjemaet var derfor et første innspill.

 

Hele prosjektet har vært en undersøkelse av det å forflytte et smalt, lokalt kunstuttrykk som den kubanske rumbaen fra sin særegne og naturlige sammenheng til andre geografiske og sosiale steder, og å se den i nye kulturelle og kunstneriske kontekster.

 

Vi ønsket å legge til rette for et genuint møte mellom Iroso Obbá og den lokale befolkningen på hvert sted, for å videreformidle intensiteten, gleden og mangfoldet i rumbaen slik det kom til uttrykk i Iroso Obbas sceniske fremføringer.

knapp_amada_01

Amada, sang og dans

 

knapp_juan_alberto_01

Juan Alberto, congas

 

knapp_oscar_01

Oscar, sang, dans, congas

 

knapp_tanja_01

Tanja, dans

knapp_gabriel_01

Gabriel, sang

knapp_leonel_01

Leonel, catá

knapp_sanlazar_01

Sanlazar, sang

knapp_valentin_01

Valentin, produsent

knapp_gilberto_01

Gilberto, clave

 

knapp_miningo_01

Miningo, congas

 

knapp_suazo_01

Suazo, sang, dans

 

knapp_andre_01

Andre, deltagere

Presentasjon av gruppen Iroso Obba

Rumbaen tiltrekker ikke bare musikere, men kunstnere generelt som arbeider innenfor ulike genre. Med sin særegne blanding av dans, rytmer og sang, samt en scenisk opptreden som sterkt oppfordrer til publikums deltagelse, er rumba et uttrykk mellom teater, performance og konsert. Gjennom tildeling av Grammy-pris i 2001 til samle-CD´en ”La rumba soy yo”, der flere kjente cubanske rumbagrupper deltar, er rumba i ferd med å få mye oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

 

Iroso Obba tilhører den yngre garde av den tradisjonelle afro-cubanske rumbaen og er i ferd med å skape seg et ry ved en ny, energifylt og sprelsk spillestil som setter publikum i bevegelse. Bandets utgangspunkt er den tradisjonelle rumbaen som blant annet henter inn elementer fra den religiøse yoruba-tradisjonen fra Nigeria Samtidig tilhører de en ny generasjon rumberos som tilfører rumbaen impulser fra dagens Cuba, der man lytter til både salsa, rap og hip-hop.

 

Med deres smittende spilleglede har de fått et stort publikum på Cuba. Iroso Obba spiller fast på flere anerkjente spillesteder i Havanna som Cabaret Karachi og Callejón de Hammel. De har dessuten hatt opptredener på Club Las Vegas, Peña del Ambia på UNEAC og Festival de Rumba 2000, i Teatro Americana. Gruppen er også ettertraktet til spillejobber ved de mange ulike religiøse seremonier som utøves i private hjem på Cuba, tilstelninger som samler mange mennesker.

Årstall

2003

Hvor

2003 ”Cabaret Karachi”, videointervjuer med deltagerene i Iroso Obba i Callejon de Hamel og spørreskjema. 2003 ”Cabaret Karachi”, danseperformance i Elverum kulturhus, Elverum, november .

Sjanger

Videointervjuer, tekst.

Hvem

Amada Izquerdo Jorono, Gabriel Torres, Gilberto Cantoa Travieso, Juan Carriera Alberto, Leonel Cuesta Cespedes, Osniel Martinez Costillo, Jorge Enrique Sanlazar, Jorge Luis Suazo Boro, Tania Martinéz Herrera, Valentin Marquez, Lazaro Oscar Regueiferos Videaud. Trine Haaland, Maria Vagle, Michel Pavlou, Hege Vadstein, Paul Brady

Category

prosjekter