Ekstratur

About This Project

Installasjonen «I Marias hus – undersøk deres motiver for å reise,» bygger på et 4 måneders langt opphold som leietager i huset til Maria i Havanna. Det er en undersøkelse av hvordan vi forholder oss til mennesker vi møter på våre reiser, hvorfor vi reiser og hva vi forventer oss av reisen.

 

Utstillingen var todelt, på Sound of Mu, installerte jeg reisebyrået Ekstratur, et spartansk utstyrt reisebyrå slik man kan se dem på Cuba i dag, der folk ikke kan reise fra, bare til.

 

Fra utstillingsstedet fikk publikum anledning til å reise med en 50-talls buss til min leilighet der jeg viste videointervjuer jeg hadde gjort med Maria mens jeg var leietager hos henne. Videoene ble enten projisert på vegger, i en seng eller vist på monitorer i alle rom i leiligheten.

 

Foto fra reisebyrået Ekstratur, fra reisen og fra utstillingen i min leilighet

Gjennom å vise resultatene fra denne reisen i min egen leilighet og samtidig invitere besøkende til å komme og se ville jeg bl.a. undersøke hvordan man i et slikt møte mer eller mindre bevisst blir en kikker. At all reisevirksomhet forutsetter en viss grad av kikking. Jeg ble en kikker som en del av en overlevelsesstrategi. Ved å gjøre det fremmede til et objekt for en undersøkelse ble det lettere å leve i en ukjent og uforutsigbar virkelighet. Ved å åpne mitt eget hjem for andre besøkende vil jeg også utsettes for fremmedes blikk, og på den måten gjenskape noen av de samme forholdene som var mellom Maria og meg mens jeg bodde i hennes hus.

Video av Maria fra huset hennes i Havanna
ekstratur_feier_09
Maria presenterer seg
ekstratur_penger_03
Maria leier film
ekstratur_steller_haret
Maria steller håret
ekstratur_trening_med_tekst_05
Maria med personlig trener
ekstratur_kinderegg_10
Maria åpner Kinder-egg
ekstratur_logo

Galleriet Sound of Mu i sentrum av Oslo ble forkledt som reisebyrået Ekstratur. Et beskjedent innredet reisebyrå der de reisende foruten å kunne kjøpe bussbillet, samt kart over reisemålet, også fikk kjøpt postkort og plakater som viste ulike drømmer om en annen verden, og som et minne fra reisen; en kalender med klassiske  kubanske motiver.

postkort_kart
plakat_tyskA2
Plakat fra reisebyrået.
Cuba-kalenderen, foto og tekster fra kalenderen
Fra Dagbladet 11.juni 2007
oppslag_dagbladet
stottet-av-kulturradet_Liten

Støttet av

Kulturrådet

Årstall

2007

Vist

Vist som et reisebyrå fra 50-tallet, installert på Sound of Mu, bussreise til kunstnerens leilighet og videoinstallasjoner i alle rom i leiligheten

Sjanger

Video, tekst og installasjon

«Men om ikke dagboken dveler verken ved feltarbeidsmetoder eller ved antropologiske teoretiske problemer viser den de mest gjennomtrengende betraktninger til en feltarbeidene sosiolog i et fremmed samfunn. Der han må bo som en opptager og en analytiker, og derfor kan han ikke fullt ut dele skikkene og verdiene til dem han studerer, om han liker dem eller ikke.

Følelsen av innesperrethet, den besettende lengselen etter å være tilbake, om enn bare for et øyeblikk i sine egne kulturelle omgivelser, motløshet og tvil omkring gyldigheten av hva det er man arbeider med. Ønsket om å forsvinne inn i en fantasiverden av romaner og dagdrømmer, den moralske oppgaven å trekke seg tilbake til feltobservasjonene.»

Utdrag fra Malinowskis dagbøker. Polsk-britisk sosialantropolog (1884 - 1942)

Category

prosjekter