Ekstratur

About This Project

I utstillingen «I Marias hus – undersøk deres motiver for å reise.» som bygget på et 4 måneders langt opphold som leietager i huset til Maria i Havanna, ville jeg undersøke hvordan vi forholder oss til mennesker vi møter på våre reiser, hvorfor vi reiser og hva vi forventer oss av reisen.

 

Utstillingen var tredelt, på Sound of Mu, installerte jeg reisebyrået Ekstratur, et spartansk utstyrt reisebyrå slik man kan se dem på Cuba i dag, der folk ikke kan reise fra, bare til.

 

Fra utstillingsstedet fikk publikum anledning til å reise med en 50-talls buss til min leilighet der jeg viste videointervjuer jeg hadde gjort med Maria mens jeg var leietager hos henne. Videoene ble enten projisert på vegger, i en seng eller vist på monitorer i alle rom i leiligheten.

Foto fra reisebyrået Ekstratur, fra reisen og fra utstillingen i min leilighet.

Gjennom å vise resultatene fra denne reisen i min egen leilighet og samtidig invitere besøkende til å komme og se ville jeg bl.a. undersøke hvordan man i et slikt møte mer eller mindre bevisst blir en kikker. At all reisevirksomhet forutsetter en viss grad av kikking. Jeg ble en kikker som en del av en overlevelsesstrategi. Ved å gjøre det fremmede til et objekt for en undersøkelse ble det lettere å leve i en ukjent og uforutsigbar virkelighet. Ved å åpne mitt eget hjem for andre besøkende vil jeg også utsettes for fremmedes blikk, og på den måten gjenskape noen av de samme forholdene som var mellom Maria og meg mens jeg bodde i hennes hus.

Foto fra kalenderen som ble laget til reisebyrået. 

Jeg laget plakater fra et forgangent 70-tall, som representerer drømmene fra den tiden vi begynte å reise i stor stil, fortrinnsvis til Europa, samt postkort og en kalender fra Cuba. Postkortene ble solgt i reisebyrået sammen med billetter til reisen.

Plakater og postkort fra reisebyrået.

Fra Dagbladet 15.juni 2007

Støttet av

Kulturrådet, utstillingsstøtte

Årstall

2007

Vist

Vist som et reisebyrå fra 50-tallet, installert på Sound of Mu, bussreise til kunstnerens leilighet og videoinstallasjoner i alle rom i leiligheten

Sjanger

Video, installasjon

«Men om ikke dagboken dveler hverken ved feltarbeidsmetoder eller ved antropologiske teoretiske problemer viser den de mest gjennomtrengende betraktninger til en feltarbeidende sosiolog i et fremmed samfunn. Der han må bo som en opptager og en analytiker, og derfor kan han ikke fullt ut dele skikkene og verdiene til dem han studerer, om han liker dem eller ikke.

Følelsen av innesperrethet, den besettende lengselen etter å være tilbake, om enn bare for et øyeblikkk i sine egne kulturelle omgivelser, motløshet og tvil omkring gyldigheten av hva det er man arbeider med. Ønsket om å forsvinne inn i en fantasiverden av romaner og dagdrømmer, den moralske oppgaven å trekke seg tilbake til feltobservasjonene.»

Utdrag fra Malinowskis dagbøker.

Category

prosjekter