Foretaket for innbilt sannhetssøkende virksomhet.

About This Project

Søknadsskriving, og søknadsprosjektene

Vi har i vår befattelse med søknadsskriving om midler til å utøve vår kunstneriske virksomhet, ønsket å rette et forklarelsens søkelys på en prosess som stjeler uforholdsmessig mye tid fra en kunstners allerede så knappe arbeidstid.

 

Etter at vi i flere år hadde skrevet søknader der vi uhemmet skrøt av oss selv i et språk som ble stadig mer pompøst enn det var informativt, for å tekkes allehånde søknadsbevilgere, bestemte vi oss for å bruke søknadene som egne kunstprosjekter, og søknadsskrivingen som selve arbeidsprosessen.

 

Det har vært en kunstkritisk praksis der vi perioden 1999 – 2005, lagde flere kunstprosjekter i søknadsform. Noen var rene tekstarbeider, andre utviklet seg til å bli nettbaserte prosjekt eller fikk form som performance. Hensikten har ikke vært å kritisere kunsten som sådan, men systemet omkring kunsten, alt fra skiftende politiske føringer, et ugjennomtrengelig byråkratisk maktspråk, riktig nettverksbygging, om hva som beveger kunstmaskinen eller hva som holder kunstmarkedet sammen.

 

I det hele tatt har vi ønsket å belyse noen av de mekanismene som er i sving og hvilke konsekvenser det får for kunstneres arbeidsvilkår og for hvilken kunst som produseres.

Etterhvert som vi skrev stadig flere søknader og utvidet vår innbilte sannhetssøkende virksomhet, laget vi et nettsted der vi samlet flere av våre søknader og innfall.

 

Her kan du lese søknaden til Kulturrådet om vårt snedige forsøk på å få penger til etablering av Foretaket for innbilt sannhetssøkende virksomhet med en omfattende virksomhetsbeskrivelse samt et nitidig gjennomarbeidet budsjett og vårt svarbrev til saksbehandler Ragnfrid Stokke, det legendariske Skje-brevet. Dessverre er Stokkes glitrende brev til oss gått tapt. Men hovedinnholdet kan rekonstrueres til hennes velformulerte spørsmål; om søknaden vår var å anse som en søknad?

 

Se nettstedet: http://www.foretaket.org/

foretaket_soknad_00
Søknad til Kulturrådet.
skje-brev
Skje-brevet.
budsjett
Budsjett
Virksomhetsbeskrivelse

Som en følge av forhandlingene 16. april 1997 tar en gruppe anonyme personer initiativet til å opprette Foretaket for innbilt sannhetssøkende virksomhet (heretter;Foretaket).
Slagplanen for en femårig periode samt Foretakets forskrifter vedtas umiddelbart.

 

I forskriftene slås det bla. fast at Foretakets virksomhet skal rette seg mot igangsettende og meningsdannende fenomener samt at virksomheten skal holdes hemlig inntil et gitt nivå av realisert egenpotensiale er nådd. (se fig. 1.1 til 1.4)

 

I løpet av fire første årene skal pilot-aktiviteter gjennomføres for å optimalisere virksomheten i periodens siste år. Dette vil til slutt munne ut i lett tilgjengelige utgivelser der metoder for innbilt sannhetssøkende virksomhet vil bli presentert.

Utdrag fra § 16 i Foretakets statutter av 16. april 1997

«Billedkunsten har alltid vært underkastet et krav om å dekket markedets etterspørsel etter illusjoner; mens andre bransjer har konsentrert seg om produksjonen av fake, forfalskning, forvirring og forvrengning, etc. Dette er en tradisjon det er viktig å ta vare på og videreutvikle. Vi ser at dagens billedkunstnere endelig har blitt spydspissere for sin egen illusjonsteknologi og har dermed muligheten til å styre etterspørselen selv.

 

Foreløpig er dette en ny posisjon for billedkunstnerne; hvilket krever at strukturer kartlegges og metoder utvikles. Foretaket for innbilt sannhetssøkende aktivitet ønsker med sin virksomhet å bidra til oppnåelse av denne selvstyrte posisjonen ved at innsikten Foretaket oppnår blir tilgjengeliggjort en rekke utgivelser mot slutten av femårsperioden.»

1997, utdrag fra slagplanens 1. år

Fokus: Leteaksjoner
Motto: Jakten etter lykke

 

Tiltak:
– kontaktannonser, for å finne dem som sitter inne med informasjonen
– bardisk-flirt, for å skille ut essensiell informasjon
– spørreundersøkelser, for å fravriste dem informasjonen de sitter inne med, se

se http://www.webverket.no/afterlove/cuba/index.html

– hypnose, for å hente fram informasjon de hevder å ha ”glemt”
– politiavhør, for intensivering av informasjonsfravristing
– privatetterforskning, for å gå informasjonen nærmere etter i sømmene, snakket de sant?
– rykteavlytting, for å avveie all informasjon mot rykter

 

 

Mindre formelle strategier vil også kunne tas i bruk dersom det tjener hensikten.

 

– kyssanalyse se http://www.webverket.no/afterlove/kyssanalyse/index2.htm

– horoskop, hypnose og håndanalyse

– bønn og baktalelse
– lesing i grut, runer, ryllik og skjell

Referat fra årsmøtet 16.januar 1998

Under årsmøtet 16. januar 1998 konkluderes det med at aktiviteten har vært som forventet; med unntak av at den har vært lukrativ. Uenigheten omkring bruken av de inntjente midlene er stor ettersom femårsplanen ikke forespeiler noen inntekter. Det blir til slutt besluttet at samtlige inntekter skal finansiere en økonom som får fullmakt til å utrede hvordan Foretaket kan forvalte sine framtidige inntekter slik at det vil klare seg uten offentlige tilskudd og inntekter fra oppdrag for det private næringsliv. Dette vil også kunne forenkle hemligholdelsen av Foretaket.

Fig. 1.1, grafisk framstilling av kompetansebase, realisert og urealistisk egenpotensiale og nettverkselastisitet
virksomhetsbeskrivelse_diagrammer_01
1998, utdrag fra slagplanens andre år.

Fokus: Produktproduksjon

Motto: Uovertrufne fortreffeligheter

 

– idé-bleien, for begrensning av idé-lekkasjer, se http://www.webverket.no/afterlove/products/index.htm
– bardiskprotesen, fleksibel støtteanordning for representasjonsarrangementer
– fønsugeren, for sanking og spredning av globale flytobjekter (kapital, narkotika, gener, etc)
– vindvenderkappen, diplomatisk verneutstyr
– byråkratisk glidemiddel, håndflatesalve for totalinnpass

– kulturavtalen, et banebrytende dokumentaktig objekt med tidsinnstilt selvoppløsningsfunksjon

– dobbeltvernet vernesko, for dørsprekker

produkter_idemunnbind

Fig.2.1

produkter_universaldrakt

Fig.2.2

produkter_reisetromme

Fig.2.3

produkter_idekullkapsler

Fig.2.4

produkter_fønsuger

Fig.2.5

produkter_lognlaksativ

Fig.2.6

1998, kort referat  fra krisemøtet 16.4

Den økonomiske analysen blir ikke levert til avtalt tid; dessuten synes ethvert forsøk på å få tak i økonomen å være umulig. Under det ekstraordinære krisemøtet 16. april 1998 blir nødvendige tiltak diskutert og det nedsettes en etterforskningkommité. I løpet av et halvt års intenst etterforskningsarbeide klarer de å følge økonomens spor helt til San Francisco hvor de til slutt må gi opp og konkluderer med at foretaket har blitt tatt ved nesen.

Referat fra årsmøtet 16.januar 1999

Under årsmøtet 16. januar 1999 blir det allikevel konstatert at til tross for hendelsen der Foretaket ble tatt ved nesen, førte den samtidig til at en del uforutsette, innbilt sannhetssøkende aktiviteter ble gjennomført med hell.

 

se  http://webverket.no/afterlove/bob/index.htm

Fig. 1.2, grafisk framstilling av kompetansebase, realisert og urealistisk egenpotensiale og nettverkselastisitet
virksomhetsbeskrivelse_diagrammer_02
1999, utdrag fra slagplanens 3. år

Fokus: Produktutprøving

Motto: Selvsugd er velsugd

 

Tiltak

Følgende 8 metoder vil bli gjennomført for å prøve ut produktenes anvendelighet:

jan: idérik person iført idémunnbind sendes til fritt valgt område med idétørke

feb: frivillig utpekt person medbringende bardiskprotese sendes på langtekkelige biennalemottakelser

mar: forsøksperson med påmontert fønsuger sendes land og strand rundt på kulturutveksling

apr: vikar iført vindvender-kappe innsettes som kulturminister i hardt vær

mai: representant for et tilskuddsforvaltende kunstfagutvalg påføres byråkratisk glidemiddel

jun: sommerferie/sesongarbeide

jul: sommerferie/sesongarbeide

sep: uthvilt budbringer sendes med en underskriftsklar kulturavtale til et naturressursrikt, men fiendtlig innstilt land (i sør) for å åpne dørene for en handels- evt. olje- og energiminister

okt: ukjent kunstner iført dobbeltvernete vernesko pålegges å skaffe seg mediedekning

nov: ukjent kunstner (samme som ovennevnte) iført elektro-sokk pålegges å skaffe seg mediedekning

des: juleferie/sesongarbeide

virksomhetsbeskrivelse_04_selvsugd
Idé-lekkasjer

Mot slutten av 1999 blir Foretaket rammet av en idé-lekkasje (se fig. 2.3). Graden av anonymitet synker dermed så drastisk at all aktivitet umiddelbart blir nedlagt. Til tross for den rystende opplevelsen klarer Foretaket å komme i gang igjen når situasjonen roer seg mot årtusenskiftet. Dette skyldtes mye vissheten om at nivået av realisert egenpotensialet som forutsettes for en anonymitetsavvikling, på det nærmeste er oppnådd (faktisk et halvt år tidligere enn antatt).

4.årsmøte 16.1.2000

Under årsmøtet 16. januar 2000 slås det fast at det var riktig å oppta aktiviteten til tross for kriserammingen. Noe som trekkes fram som et bevis for dette er framstillingen av produkter provosert fram av hendelsen. Det besluttes at anonymiteten gradvis skal avvikles mot slutten av det inneværende året.

Fig. 1.3, grafisk framstilling av kompetansebase, realisert og urealistisk egenpotensiale og nettverkselastisitet
virksomhetsbeskrivelse_diagrammer_03
2000, utdrag fra slagplanens 4. år

Fokus: Posisjonering

Motto: Er alt fåfengt og jag etter vind?

 

Tiltak:
For å avlede maktens oppmerksomhet, vil et velutrustet Foretak infiltrere sentrale maktstrukturer. Vi vil ta i bruk følgende strategier:

 

– ververobring, for å komme makten nærmere inn på livet
– nettverksinnfiltrering, for å utbre Foretakets underjordiske nettverk blant sentrale aktører og nettverksbyggere, se https://www.mariavagle.no/portfolio_page/mythosmykos/
– korridorpolitikk, for å lytte til maktens ekko og skaffe Fortaket innpass der beslutningene tas
– kameraderi, for å utnytte ovennevnte innpass
– korrupsjon og bestikkelser, for ytterligere å nyttiggjøre seg det over ovennevnte innpass
– forhandlinger, for å rydde opp i bestikkelses- og korrupdsjonsskandalene
– avledningsmanøvre, (fig. 4) for å vinne tid og oppnå fritt spillerom, se http://webverket.no/afterlove/solvsorl
– blendverksbygging, for å skape full forvirring
– femtekolonialisering, for å bevare tilstanden av totalforvirring

5. Årsmøte 16.1.2001

Den gradvise nedtrappingen av fullstendig hemmeligholdelse ser ut til å gå etter planen. Dermed vil Foretaket kunne gå inn i den optimaliserte virksomhets-perioden som endelig skal undersøke og utvikle illusjonspotensialet i bla. kultur-teknologi og nye medier. Resultatene vil bli anvendt til å utvikle formidlingsteknologi for informering om innbilt sannhetssøking og instruksjon i innbilt sannhetssøkende metodikk. Den frivillige og fullstendige anonymitetsavviklingen åpner mulighetene for å arbeide videre med nye metoder og målsettinger samt å søke om tilskudd fra offentlige institusjoner.

Fig. 1.4, grafisk framstilling av kompetansebase, realisert og urealistisk egenpotensiale og nettverkselastisitet
virksomhetsbeskrivelse_diagrammer_05
Fra statuttene av 16. april 2001 (tilføyelse)

«…I århundreder har billedkunsten først vært underkastet kravet om å synliggjøre makten, for senere å måtte dekke markedets etterspørsel etter originale investeringsobjekter. I en kort periode inneklemt mellom to verdenskriger, da makten var opptatt med andre ting og markedet hadde stagnert var kunsten fri i et unntaksvis glimt (heretter: Glimtet). Foretaket akter med sin sannhetssøkende virksomhet å tilbakevinne Glimtet, samt å bidra til å utbre mulighetene Det innebærer. Tiltak må iverksettes straks, ettersom kunsten er i ferd med å forsvinne inn i en hermetiserende rolle enten som alibiprodukt for statlige sjarmoffensiver, eller den blir oppslukt, misbrukt og forvrengt av markedet.»

 2001, utdrag fra slagplanens 5. år

Fokus: Folkeopplysning
Motto: Å forføre seg selv er å føre andre bak lyset.

 

Tiltak:
Foretaket har ved sin utrettelig sannhetssøkende virksomhet, gjennom nitid utprøving av ulike produkter og metoder over en 4-års periode samlet en uventet stor mengde kunnskap som vil sikre at et nytt Glimt vil gjenoppdukke. Det er imidlertid usikkert når og hvor Det vil glimte til og hvordan Det vil fremstå. I det 5. året vil derfor Foretaket utbre kunnskap om Glimtet og mane folk til årvåkenhet gjennom følgende overheadforedragsserie:

 

– kunsten og makten i et parallelt perspektiv
– hvordan overleve som kunstner?
– kan man dø som kunstner?
– globalisering i et globalt perspektiv
– vrangforestilling, et overhead-foredrag om kunsten og makten, se https://www.mariavagle.no/portfolio_page/vrangforestilling/

Prosjekt

Forteaket for innbilt sannhetssøkende virksomhet.

Når

2000-

Hva

Tekstverk/webverk

Hvem

Hege Vadstein og Maria Vagle

Category

prosjekter