døråpner-for-ytringsfrihet

Døråpner til ytringsfrihet

Hvem har makt og myndighet til å kommunisere sitt budskap i offentlige rom? Kommersialisering og privatisering av offentlige byrom har pågått i mange år. Fortvil ikke, det finnes kreative og tankevekkende metoder for å påvirke hva som kan vises i byrommet. Med Døråpner til ytringsfrihet kan du åpne dører til et større ytringsrom og spre ditt eget budskap.

Introduksjon

I bytte mot noen skarve bysykler og en håndfull offentlige toaletter fikk de multinasjonale reklameselskapene JCDecaux og Clear Channel fra 2001 en eksklusiv rett til å diktere massive reklamekampanjer i offentlige rom, med budskap som kommuniserer økt forbruk, fremmer et foreldet syn på kjønnsroller, påvirker vår mentale helse og sprer lysforurensing som skader mennesker, dyr og miljø.

 

I dag finnes det få steder der folk kan henge opp plakater lovlig. Små aktører innen kultur, idrett og frivillig eller ideell virksomhet mangler økonomiske muskler og blir usynlige. Prisen for en lovlig reklame på flatene til de multinasjonale reklameselskapene er skyhøy, noe som avgjør hvem som skal få lov til å være synlig og på hvilke premisser. Dette er et demokratisk problem.

Adbusting, brandalism, culture jamming, détournement og subvertising brukes om mye av de samme kunst- og aktivisme-strategiene – og litt om hverandre, kan det se ut til.

 

Subvertising er et engelsk lånord sammensatt av subvert («undergrave») og advertising («annonsere»). Begrepet refererer til det å forfalske eller parodiere reklameplakater. Former for undergravende reklame innebærer for eksempel å forandre kjente logoer, uttrykk og symboler, slik at de får et nytt og ofte overraskende budskap.

 

Adbusting er et engelsk lånord sammensatt av ad- («annonsering») og busting, («ta bort» eller «viske vekk»). Begrepet refererer til det å endre oppslag og eksisterende reklameplakater ved å fjerne eller legge til bokstaver.

 

Brandalism er et begrep sammensatt av brand («merkevare») og vandalism («hærverk») og brukes om en anti-reklamebevegelse. Denne formen for kreativ aktivisme går ut på å lage parodier eller forfalskninger som erstatter reklameplakater i det offentlige rom.

 

Firmalogoer og informasjonsskilt er ment å gi gjenkjennelse, oppmerksomhet og positive assosiasjoner til virksomheten, men kan ved mindre endringer skape et stikk motsatt budskap, gjerne med et humoristisk preg. Subvertising, adbusting og brandalism kan altså virke tankevekkende og gi en ny oppfatning av det som var den opprinnelige hensikten.

 

Noen ganger blir disse uttrykksformene betraktet som hærverk snarere enn som kunst, men virksomheten kan også gi vittige og viktige kommentarer om det gjøres med kløkt. Brandalistene f.eks. jobber med å trekke oppmerksomhet til politiske og sosiale spørsmål som overforbruk, miljøødeleggelse, visuell forurensing (reklame i det offentlige rom), gjeld og kroppsfascisme.

 

Annonser produsert av disse bevegelsene er ofte klistret over reklametavler eller hengt opp i låste reklamemontere som eies av ulike selskaper. Monter-låsene varierer fra land til land og fra selskap til selskap. I Norge er det JCDecaux og Clear Channel som dominerer på monter-fronten, og sistnevntes montere har firkantede nøkkelhull på størrelse med feste-delen på et vanlig innendørs-dørhåndtak. Hvis dette stemmer, er dørene åpne for full kunstnerisk utfoldelse – til det beste for kloden.

Bruksanvisning

1) Les deg godt opp på f.eks.
http://brandalism.ch/ om framgangsmåte og
de ulike monteres størrelser.
2) Sirkle inn en monter du synes har en egnet plassering mht. ønsket og uønsket oppmerksomhet.
3) Sjekk at dørhåndtaket kan brukes som nøkkel. Nøkkelhullet skal være plassert på undersiden hvis det er en Clear Channel-monter.
4) Klekk ut en glimrende idé til plakatutforming og lag motivet enten for hånd eller bestill det fra et trykkeri.
5) Skrid til verket.

Se også