I dobbel tjeneste for kunsten

About This Project

Arbeidet med å utvikle manus, storyboard og scenebilder til kartongteaterfilmen «I dobbel tjeneste for kunsten», har pågått i et par år. I ren Candidsk ånd vil filmen på naivt-optimistisk og humoristisk vis ta for seg kunstneres arbeidsforhold og forholdet mellom kunsten og makten satt inn i et historisk og fantastisk perspektiv.

 

Gjennom å fokusere på det ufaglærte arbeidslivet og den dobbeltarbeidende kunstnerens arbeidsforhold, handler den bla om betydningen av kunstnerisk frihet og forutsetningene for hvem som får mulighet til å uttrykke seg hvor og når.

 

Filmen «I dobbel tjeneste for kunsten» utspiller seg i 1400-tallets Europa, en tid vi aldri trodde vi skulle komme tilbake til, den gang det satt rike adelsmenn på hvert et slott og folk flest var leilendinger og kunstnerene servilt tjente makten. En gang i året kunne adel, geistlighet og bønder, høy og lav med latter og humor undergrave og frigjøre seg fra makten, det hierarkiske alvoret og de snevre medfødte rollene.

 

Karnevalet var en årlig anledning der klassemotsetninger og sosiale konflikter kunne komme til uttrykk. Med utgangspunkt i karnevalkulturen og malerier fra samme periode demonteres historien, mens kunsten og arbeidslivet settes inn i nye og uventede rammer.

 

Les mer om karnevalkulturen i Torggata Blad: https://torggatablad.no/?p=101511

Noen av de første scenene i filmen
Adelen sysler med sitt
Adelen finner ikke veien ut
Adelsmannen nyter synet av sine vidstrakte adelseiendommer
Adelen kjeder seg over kunsten slottskunstnerne produserer
Utenfor Ouvrøseakademiet og inne på skolen

Uro i landsbyen

Støttet av

Vederlagsfondet i 2014, stipend fra hovedsamarbeidspartnerne i DNOB i 2015, LO`s kulturstipend 2016

Årstall

2019

Sjanger

kartongteateranimasjon

Hvor

Innkjøpt av Oslo Kommunes Kunstsamlinger i 2019, Høstutstillingen 2019, Østfold kunstsenter 2018, Galleri Heer 2017

Category

prosjekter