Innviklede trivialiteter

About This Project

Vi ønsker å rette søkelyset mot et universelt fenomen, nemlig de innviklede trivialitetene, og søker om støtte til å utvikle en interaktiv spillinstallasjon som skal vises i UKS lokaler der deltagerene vil få mulighet til å skape nye innviklede trivialiteter, delta i, eller bygge videre på andres.

SØKNAD INNVIKLEDE TRIVIALITETER

Hege Vadstein og Maria Vagle
Mogata 11a
0464 Oslo

 

Fond for lyd og bilde
Grev Wedels plass 1
0151 Oslo

 

 

Vi søker med dette Fond for lyd og bilde om å støtte produksjonen «Innviklede trivialiteter» med 35.000 kr.

 

I slutten av april 2003, vil undertegnede presentere en installasjon med den foreløpige arbeidstittelen, «Innviklede trivialiteter» i UKS’ galleri.

 

Utstillingslokalene vil bli omformet til en spillebule innredet som en krysning av en poker-kjeller og et spille-casino, med 4-5 spillebord med lavthengende taklamper og forøvrig dempet belysning. I rommet ønsker vi også å ha en bar og et par telefonautomater. Publikum oppfordres til å spille. Spillet vil foregå ved at spillerne tar i bruk hele rommet og de ulike fasilitetene. Velkledde croupierer vil legge spillet til rette, føre spillerne inn i spillet og ellers bistå der det trengs.

 

CD-ROMer som inneholder lag-det-selv-utgaver av spillet vil bli tilbudt utstillingsbesøkerne.

 

Foreløpig er planene ganske vage, annet enn at prosjektet vil omhandle innviklede trivialiteter. Derfor ønsker vi å unngå å oppkonstruere beskrivelser som kan legge føringer for den videre planleggingen av prosjektet. Nedenfor følger uforpliktende eksempler på hva installasjonen og spillet kan bestå i.

 

 

Uforpliktende eksempler på spillets innhold 1.1

 

Uforpliktende eksempel 1.1.1
– om det innviklede ved å forsøke å få sykepenger etter å ha blitt sydd i hodet av en lege som
etterhvert viser seg å ikke eksister.

 

Uforpliktende eksempel 1.1.2
– om det innviklede ved at forbrukerrådet forsvinner fra adressen som står oppført i telefonkatalogen
og kun en telefonsvarerer med lyden av et telefonrør som detter i gulvet er det man møter når man
forsøker å ringe

 

Uforpliktende eksempel 1.1.3
– om det innviklede ved å få tilbud om online hjelp for å komme seg på internett

 

Uforpliktende eksempel 1.1.4
– om det innviklede ved å stå i kø på seven-eleven når ekspeditøren forsøker å hindre en nyankommet afrikaner i å tro at alt som er hvitt og rosa er iskrem, men i enkelte tilfeller også reke- og potetsalat, dog uten å fornærme den nye landsmannen

 

Uforpliktende eksempel 1.1.5
– om det innviklede ved at Postverket gir en lusen økonomisk kompensasjon, men allikevel ikke innrømmer noen skyld i at posten de har tryllet vekk har ført til en rekke inkassokrav.

 

 

Uforpliktende eksempler på spillets form 1.2

 

Uforpliktende eksempel 1.2.1
Spillet vil videreutvikles ved at spillerne f.eks. kan utfylle ulike sjansekort/spørreskjemaer som vil kunne brukes av de neste som spiller spillet.

 

Uforpliktende eksempel 1.2.2
Spillerne vil i baren kunne kjøpe en drink der drinkedekoren viser seg å inneholde en rekvisitt som vil påvirke spillerens mulighet og metode til å komme seg videre i spillet.

 

Uforpliktende eksempel 1.2.3
Sjanskortene vil også føre til at spillerne må ta i bruk telefonautomatene, der de via tastemenyer kan vikles videre in i spillet, eller vikles ut av det.

 

 

Spillet skal stå ferdig til slutten av april neste år. I løpet av høsten kommer vi til å utarbeide manus for brettspillet. I januar-februar vil vi rette fokus mot å få konstruert intelligenet telefonautomater i samarbeide med programmeringskyndige teknikere. Tilrettelegging av brettspillet for CD-ROM vil også foregå i denne perioden. I mars-april vil arbeid av praktisk art bli utført – brettspillet blir ferdigstilt, innrednig av spillebula klargjøres.

 

 

Vi oppfordrer søknadsjuryen til å se på følgende nett-steder for vurdering av vårt kvalitetspotensiale

www.afterlove.org/cuba og www.afterlove.org/bob

 

De vil lages en egen nettside til prosjektet innviklede trivialiteter.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Maria Vagle og Hege Vadstein
Oslo, 30.08.02

BUDSJETT

Utgifter

Honorar for manusutvikling 48.000 kr
Honorar for telefonautomatkonstruering 23.000 kr
Materialer til telefonautomater 8.300 kr
Honorar for CD-ROM-tilrettelegging 15.000 kr
Brenning av 200 stk. CD-ROM 9.700 kr
Materialer til brettspill og rekvisitter til spillebule 8.000 kr
Annonsering 10.000 kr
Honorar til 4 stk. croupierer 6.000 kr
Stilige antrekk til croupierer 10.000 kr
Diverse 2.000 kr
Utgifter totalt 140.000 kr

 

 

Inntekter
Norsk kulturråd, kunst og ny teknologi 45 000 kr
Norsk kulturråd, utstillingsstipend 40 000 kr
Norsk kulturråd, utstyrsstøtte 20 000 kr
Fond for lyd og bilde 35 000 kr
Inntekter totalt 140 000 kr

innviklede_trivialiteter_soknad
Søknad på papir
innviklede_trivialiteter_budsjett
Budsjett på papir
trivialiteter_feature_02

 

Prosjekt

Innviklede trivialiteter

Når

2002

Hva

Tekst-, søknadsverk.

Hvem

Hege Vadstein, Maria Vagle

Category

prosjekter