Jomfruland

About This Project

Her ønsket vi å se nærmere på hvordan enkelte kunstnere bruker andre kunstnere i sin higen etter å komme til søknadsmidlene for å oppnå mulighet til å arbeide med egen kunst.

 

Hvor ærlige er vi når vi skriver en søknadstekst og hvilke tid og muligheter, har en bevilgende komité  til å etterprøve innholdet i søknadsteksten? Hva er reellt og hva er diktning, hvem holder hvem for narr?

SØKNAD JOMFRULAND

Hege Vadstein
Grefsenveien 65b
0487Oslo

 

 

Telemark fylkeskommune
Kulturseksjonen
Fylkeshuset
3706 Skien

 

 

 

Med dette søker undertegnede om Jomfrulandstipendet for år 2000.

 

 

Jeg har i en årrekke arbeidet med iverksettelse og gjennomføring av egeninitierte kunstkonsepter. Dette har vært inspirerende og utviklende for meg både som kunstner og menneske. Men det har også vært tungt å hele tiden skulle vinne gehør for egne ideer fordi det er så få som har forståelse for hvor viktig kunst egentlig er i dagens samfunn.
Å arbeide som kunstner er en ensom prosess. Det kan til tider kjennes som å bo på en øde øy. Jeg er etterhvert gått lei av å inngå kompromisser med meg selv og ønsker nå å invitere andre med meg til å skape et felles kunstprosjekt. Mitt ønske er at dette kan virkeliggjøres på Jomfruland høsten år 2000.

 

Jeg tror det å arbeide sammen på en øy vil virke samlende og stimulerende, særlig på en så vakker øy som Jomfruland.

 

Teksten ovenfor har jeg sammen med en prosjektinvitasjon, sendt til en håndfull nokså kreative personer som jeg synes har utmerket seg ved sine aktiviteteter. Jeg har gitt dem inntrykk av at dette er min søknad til Jomfrulandstipendet. De fleste har allerede gitt positiv tilbakemelding. Konseptet går ut på åundersøke ulike former for samarbeide. Jeg har tenkt å dokumentere og analysere deltakerenes aktiviteter i løpet av den tiden prosjektet varer. Resultatet av dettevil jeg vise på min utstilling på Luhring Augustine Gallery i New York, der jeg også kommer til å bruke det beste av hva deltakerene har prestert underveis.

 

Vi er en håndfull kunstnere som har samarbeidet om noen prosjekter. Vi er nå invitert til å delta i et kunstprosjekt på Jomfruland. Prosjektet går visst nok ut på å la oss observere og manipulere mens vi samarbeider på initiativtakerens premisser. Det å samarbeide kan være et kaotisk og utfordrende helvete, men vi ser at denne spesielle kunstnerens prosjekt kan være til nytte i våre arbeider. For eksempel kan komiske situasjoner oppstå i det vi forsøker å samarbeide om å gi et troverdig inntrykk av uvitende å bli brukt som kunstråstoff. For å få muligheten til å oppleve dette kollektive eksperimentet, søker vi om Jomfrulandstipendet.

 

Ettersom stipendforskriftene forutsetter medlemsskap i NBK signerer undertegnede på vegne av overnevnte håndfull.

 

Vi vedlegger ingen slides, men oppfordrer dere til å se på våre hjemmesider
http://www.anart.no/ -vli

 

 

Med vennlig hilsen
på vegne av de øvrige
Hege Vadstein

SØKNADEN PÅ PAPIR

jomfruland_papirsoknad
Søknad på papir

Prosjekt

Jomfruland

Når

2000

Hva

Tekst og søknadsverk.

Hvem

Hege Vadstein, Maria Vagle

Category

prosjekter