Kjenn din fiende

About This Project

Kjenn din fiende

– et heldags-seminar om nyliberalisme arrangert sammen med Torggata Blad i Clarion Hotel The Hub 4.10.2022

 

Nyliberalismen er en ideologi og en politisk strategi som i høyeste grad påvirker livene våre og jordklodens tilstand. Allikevel påstår tilhengerne av denne ideologien at den ikke eksisterer. Det er smart, for det gjør det vanskelig å samles om motstand mot den.

 

Tenketanken Mont Pelerin Society ble etablert av Friedrich Hayek i 1947, og regnes av mange som nyliberalismens utspring. De avholder sine årsmøter på ulike steder rundt omkring i verden, og i år er de invitert av Civita til å holde årsmøtet sitt på Clarion Hotel The Hub 4.–8. oktober.

 

For bedre å kunne forstå hva nyliberalismen er, hvordan den virker og hva vi kan gjøre i fellesskap for å motarbeide den, arrangerer vi seminaret «Kjenn din fiende», og håper med dette at ulike folk og grupperinger – det være seg aktivister, arbeidsfolk, frivillige organisasjoner, uorganiserte idealister, navere, studenter, kunstnere o.a. – kan møtes, snakke sammen og knytte kontakter; og kanskje også pønske ut ideer til hvordan vi kan dra sammen i riktig retning istedenfor å angripe og konkurrere med hverandre.

 

Civitas arrangement skulle finne sted på Clarion Hotel The Hub og naturlig nok valgte vi oss det samme hotellet til å arrangere et heldagsseminar i forbindelse med lanseringen av Førstehjelpsskrin mot nyliberalisme og av Torggata Blad sitt nummer om det samme temaet.

 

For å se om Førstehjelspskrinet hadde den forventede avmaktreduserende effekt og for om mulig, forbedre effekten av skrinets innhold, ble det gjort til gjenstand for et avmaktreduserende gruppearbeid på heldagsseminaret vi lagde på Clarion Hotel.

 

Les mer om seminaret og foredragsholderne her:  https://kjenndinfiende.torggatablad.no/

kjenn-din-fiende_stein
Stein Holthe, konferansier
kjenn-din-fiende_hippe
Ivar Hippe, foredragsholder
kjenn-din-fiende_gruppearbeid_02
Seminardeltakere, gruppearbeid
kjenn-din-fiende_gruppearbeid
Seminardeltakere, Gruppearbeid

Hvor

Clarion Hotel The Hub, Oslo

Hvem

Torggata Blad og Maria Vagle

Når

Høsten 2022

Sjanger

Seminar, lansering av Førstehjelpsskrin, sosial praksis

Category

prosjekter, tekster