«Skulle kunne komme til å måtte ville gjøre.»

About This Project

Dette var den første søknadsteksten som rommet hele problemstillingen med å beskrive det umulige med å skrive søknader om midler til kunstprosjekter man ennå ikke hadde laget,  om noe ukjent som man kun hadde en uklar følelse av at man ønsket å lage, men slett ikke visste hvordan, fordi man fortsatt ikke visste hva.

 

Å beskrive dette i så presise ordelag at en komité skulle ønske å gi det støtte var paradoksalt for ikke å si umulig.

”SKULLE KUNNE KOMME TIL Å MÅTTE VILLE GJØRE” – en prosjektbeskrivelse

Dersom økonomisk støtte, f.eks. fra en statlig institusjon, er nødvendig for gjennomføringen av et prosjekt forutsettes det

 

– at man god tid i forveien har forutsett hva man skulle kunne komme til å ville gjøre

 

eller

 

– at man fortsatt ønsker å gjøre, eller uansett greier å motivere seg til å gjennomføre, det man på et tidligere tidspunkt ønsket å gjøre, når man på et senere tidspunkt får anledning til å gjøre det

 

og

 

– at man har en så klar forestilling av hvorfor man ønsker å gjøre hva hvordan – og gjerne hvor og når – at man klarer å formulere det så forståelig og overbevisende at de som leser beskrivelsen også begynner å ønske at planen iverkesettes

 

samt

 

– at selv om man ellers tviler både på sin egen vilje, dens upåvirkelighet og varighet, ens eget og andres sanse- og tankeapparat og muligheten til å kommunisere ved hjelp av språket forøvrig; ja, til tross for dette, skal kunne mobilisere seg til å formidle noe om hva en vil, på en slik måte at de man henvender seg til ikke registrerer anstrøket av undertrykket tvil, men tvert i mot beveges til å ville gjøre hva de kan for å gjøre det mulig for den andre å iverksette sin plan.

 

Disse dilemmaene er riktignok ikke enestående for kunstbransjen, men det har en sterk innflytelse på kunstnernes virksomhet.

 

 

I prosjektet ”Skulle kunne komme til å måtte ville gjøre” vil vi undersøke de ovennevnte mekanismene.
Vi kan ennå ikke beskrive hvordan prosjektet vil bli utført, og dermed heller ikke de nøyaktige utgiftene det vil medføre, ettersom det ville føre til en uhensiktsmessig påvirkning av undersøkelsesresultatene.

FREMDRIFTSPLAN OG BUDSJETT

Å beskrive prosjektets framdrift ved å antyde handlingsforløp og datoer vil kunne virke forstyrrende.

 

Jeg ser det imidlertid ikke som noen risiko å kunngjøre at prosjeket skal presenteres på internett, og har allerede innhentet en bekreftelse fra Franc de Mark om utstillingsplass i nettgalleiet han planlegger å opprette på sine web-sider.

 

Slik det går fram av den vedlate bekreftelsesmeldingen fra Franc de Mark, ser han dessverre, til tross for interessen han viser konseptet, et for lavt investeringspotensiale i det til å kunne støtte det økonomisk. Prosjektet må derfor finansieres med midler fra andre kilder.

 

 

 

Utgifter

Utstyr for arkivering av registrering av

undersøkelsesresultater og utarbeiding av

presentasjon (m.a.o. en bærbar PC):                       20 000 kr

Utgifter til undersøkende virksomheter

og utviklingen av web-sidene for formidlingen av

undersøkelsens resultater:                                       50 000 kr

Samlede utgifter:                                                        70 000 kr

 

 

Inntekter

diverse inntekter som innhentes som

en følge av undersøkende aktiviteter

som fokuserer nettopp på dette med

inntektsinnbringing og som har som

mål å muliggjøre og troverdiggjøre

prosjektet

Samlede inntekter:                                                   70 000 kr

PROSJKETBESKRIVELSE PÅ PAPIR

modale-hjelpeverb_prosjektbeskrivelse
Prosjektbeskrivelse

Prosjekt

Modale hjelpeverb eller "Skulle kunne komme til å måtte ville gjøre."

Når

2000

Hva

Tekst og søknadsverk.

Hvem

Hege Vadstein, Maria Vagle

Category

prosjekter