Mythos og mykos

About This Project

Kunstner-truppen pseudoIDs ble stiftet 19.09.1999, og har siden utført en rekke vellykkede aksjoner – alle under pseudonym. Vi ble invitert av den baltoskandiske komité for å presentere powerPoint-aksjonen, ”suverent løyet, suverent trodd” ved konferansen Mytos og Mykos i Riga i 2003. En konferanse der nettverksbygging er det sentrale.

Vi ser for oss at vi i vår pseudoIDske tradisjon trer inn i nye roller, som tre vandringsmenn på veien, som strålende helter i vaskeekte Odyssevs ånd, eller helt enkelt som mytomane sankere på vidvanke. Tankene føres her lett til Hans og Grete som på sin lille sopptur forviller seg innover i en skog av anonymitet, fram til et fristende, fryktinngytende og tverrfaglig bekjentskap med heksen; mens de fortvilet forsøker å holde rede på veien via et sinnrikt smulesystem som sporløst forsvinner.

Foto fra konferansen.

mytos-og-mykos_søknad

Søknaden til Nifca

mytos-og-mykos_invitasjon

Invitasjonen fra den Baltoskandiske komiteen.

mytos-og-mykos_tilsagn_nifca_IP

Tilsagnet fra Nifca.

mytos-og-mykos_folder_01

Program Mythos og Mykoskonferansen i Riga, forside.

mytos-og-mykos_folder_02

Program Mythos og Mykoskonferansen i Riga, bakside.

knapp_reiserapport_liten  Se reiserapporten på egen web-side >>    http://webverket.no/afterlove/mykosmytos

Støttet av

Reisestipend fra Sleipnir, NIFCA

Prosjekt

Mythos og Mykos

Når

2003

Hva

Tekstverk/søknadsverk

Hvem

Kunstnretruppen pseudoID, ved Anker Knapp, Virma Lage, Irén Paniqué og Antti Tähti.

Category

prosjekter