uten navn skisser, ufullførte arbeider

About This Project

Blykasse på hjul. Objektet står på gulvet, og skal sees ovenifra. Lokket har tre åpninger på ca 17x17cm. Under lokket, på en glassplate er det montert 3 bilder satt sammen av røntgenbilder av lunger, foto av en kvinnes overkropp og av en tildekket kropp. Bildene er bearbeidet slik at de viser ulike grader av enten oppløsning/tilblivelse, eller av tildekning/avdekning. Under glassplata er det montert et svakt lys. Kassen er ca. 80x35x 25cm

Fra dagbøkene

rontgen_knapp

Prosjekt

utgravinger, skisser

Når

1997-01

Hva

ufullførte prosjekter, skisser

Hvem

Maria Vagle

Category