Søknaden til UD

About This Project

Rammen for søknaden er jakten en forsvunnet kulturavtale mellom Norge og Cuba som angivelig ble inngått på det legendariske Hotel Nacional i Havanna 16.4.1997.

 

Utover det har vi valgt fire tilfeldige hendelser for å undersøke hvordan de kan virke som utgangspunkt for en kunstnerisk aktivitet. Vi vet ikke om det finnes noen sammenheng mellom den personløse hånden fra et videoopptak på en dansetilstelning i Havanna, drosjesjåføren Joses lykkebringende kritt, bokseren Teofilio Stevensons høyt prissatte never og håndtrykket Abel Prieto ga Turid Birkeland etter kulturavtaleundertegningen.

 

Det er blant annet undersøkelsen av det igangsettende og meningsdannende vi vil fokusere på i prosjektet. Hva prosjektet vil resultere i annet enn en rekke av handlinger og bevegelser er uvisst. Slik er det nødt til å være for at prosjektet skal kunne fungere utforskende. Det viktige for oss som kunstnere er å opprettholde en egeninitiert aktivitet og fritt kunne velge når og hvordan vi presenterer resultater fra denne. Dette vil bli lagt til grunn for hvordan prosjektet vil bli gjennomført.

SØKNADEN TIL UD

cuba_soknad_s1
Søknad til UD, side 1
cuba_soknad_s2
Søknad til UD, side 2
cuba_soknad_budsjett
Budsjett

VEDLEGGENE TIL SØKNADEN

Vedleggene viser bla invitasjonen fra Casa de la Cultura (vedlegg 4) om å lage et arrangement i deres lokaler, resten av vedleggene uttrykker ulike former for støtte til prosjektet.

 

Til tross for at Ludwig Fondation i Havanna (vedlegg 1) mener at vi faller utenfor deres utstillingspolitikk da de helst stiller ut berømte kunstnere, har de  fått beskjed av sitt hovedkontor i Wien om å inkludere nye impulser i sin virksomhet, derfor vil de likevel hjelpe oss med å publisere våre aktiviteter på sin server mens vi oppholder oss i Havanna.

 

Franc de Mark (vedlegg 2) stiller som sedvanlig med tilbud om å dekke alle utgifter vi måtte ha til bestikkelser.

 

Conjunto Folklorico (vedlegg 5) tilbyr seg å rekonstruere dansetilstelningen der vi filmet den mystiske hånden for å se om vi kan finne tilbake til personen som havnet utenfor billedrammen, mens Havanna Bokseklubb (vedlegg 3) gleder seg til et utfordrende samarbeid mellom norske kunstnere og kubanske boksere.

 

Sist men ikke minst har vi et tilbud om egen drosje med sjåfør fra vår venn José (vedlegg 6) samt en invitasjon om å få være med til en Babalawo, en blanding av en prest, trollmann, psykolog og lege, noe vi antar vil virke både meningsdannende og igangsettende.

vedlegg_01_ludwig
Vedlegg 1

Ludwig Foundation

vedlegg_02_franc_de_mark
Vedlegg 2

Franc de Mark

vedlegg_03_bokseklubb
Vedlegg 3

Havanna bokseklubb

vedlegg_04_casa-de-cultura
Vedlegg 4

Casa de la Cultura

Oversettelse til norsk >>

vedlegg_05_cojunto-folklorico
Vedlegg 5

Conjunto Folklorico

Oversettelse til norsk >>

vedlegg_06_jose
Vedlegg 6

Brev fra José, drosjesjåfør

Oversettelse til norsk >>

AVSLAGET FRA UD OG  JA/NEI-OVERSIKTEN OVER DE STØTTEBERETTIGEDE

Ut i fra hvordan retningslinjene for Utenriksdepartementets støtte til kunstnere som vil stille ut i utlandet er formulert, er det mye som tyder på at det hovedsakelig bevilges støtte til kunst med et tradisjonelt uttrykk presentert i tradisjonelle rom.

 

Selv om vi hadde håpet at det vil være plass for kunstprosjekter av en såpass åpen og elastisk karakter som «Forhandlingen» i Utenriksdepartementets støtteordning for kunstprosjekter i utlandet, var overraskelsen likevel ikke stor da vi mottok avslaget.

 

Vi likte det visuelle uttrykket i JA/NEI- tildelingsoversikten fra UD så godt at vi har valgt å gjengi det her.

UD_avslag
Avslaget fra UD
UD_folgebrev_mangler
Manglende følgebrev
UD_adhoc_ja_nei_01
Ja/nei til AD HOC-støtte

FORESPØRSEL OM BEGRUNNELSE FOR AVSLAGET FRA UD OG DERES SVAR

Inspirert av UD’s eget JA/NEI-skjema i forbindelse med tildeling av AD HOC- støtte laget vi et eget skjema og ba om en skriftlig begrunnelse for avslaget fra de fem medlemmene av det faglig sammensatte rådgivende utvalget for billedkunst.

 

Departementet sier de vil videreformidle vårt ja/nei skjema til de fem medlemmene av det faglig sammensatte rådet for billedkunst, og regner med at dersom medlemmene finner å kunne besvare spørsmålene vil dette kaste et forklarelsens lys over de vurderinger som gjort i behandlingen av vår søknad.

UD_foresp_begrunnelse_for_avslag
Forespørsel om begrunnelse på avslaget fra UD
UD_vedr_avslag
UD’s svar på vår forespørsel om begrunnelse for avslaget

DET FAGLIGE RÅDETS SKRIFTLIGE BEGRUNNELSE FOR AVSLAGET

Vi takker medlemmene av det Rådgivende utvalg for så ivrig å ha imøtekommet vår oppfordring på å gi en ærlig og grundig besvarelse på ja-/nei-spørsmålene.

ja_nei_person_1
Svar person 1
ja_nei_person_2
Svar person 2
ja_nei_person_3
Svar person 3
ja_nei_person_4
Svar person 4
ja_nei_person_5
Svar person 5

BEREGNING AV JA/NEI SVAR-PROFIL FOR DET FAGLIGE RÅDETS SKRIFTLIGE BEGRUNNELSE FOR AVSLAGET

kunngjoring_svarprofil
Kunngjøring vedr. beregning av ja/nei-profil
ja_nei_svarprofiler
F.A.Q. – factorys vurdering av svarene

Prosjekt

Kubanske forhandlinger

Når

2000

Hva

Tekst- og webverk, leteaksjon, spørreundersøkelse

Hvor

Stenersenmuseet, Oslo - Stavanger kunstforening, Stavanger - Bodø kunstforening, Bodø - Sogn og fjordane kunstmuseum Eikåsgalleriet, Jølster - Trondarne distriktsmuseum, Harstad - Eidsberg kommune kulturkontoret, Eidsberg - Grenselandmuseet, Kirkenes

Hvem

Hege Vadstein og Maria Vagle

Category