Søknadsmøbel

About This Project

Gjenom søknadsskrivingen har vi i Foretaket for innbilt sannhetssøkende virksomhet bedrevet kunstkritikk, ikke av kunsten som sådan, men av systemet omkring kunsten, alt fra skiftende politiske føringer, byråkratisk maktspråk, riktig nettverksbygging, om CV-hjulet som beveger hele kunstmaskinen og holder kunstmarkedet sammen. Om hvilke mekanismer som er i sving og hvilke konsekvenser det får for kunstneres arbeidsvilkår og for hvilken kunst som produseres.

 

Prosjektet viser et utsnitt av en kunstners arbeidsrom og består av søknadsverket «Ouvrøsene», plassert i en ringperm oppå en hylle, bak hylla, et utsnitt av en vegg. Hylla, som står på hjul, er full av diverse permer med titlene til tidligere søknader og søknadsverk, bokser med potensielle verk, oppslagstavle med søknadsfrister, en kalender, noen avisutklipp fra debatten om fjerning av stipendmidler og en grafisk fremstilling av hvor mye tid en kunstner har igjen til å lage kunst etter at de mangslungne oppgaver som bla søknadsskriving, brødjobbing, mingling og nettverksbygging for å tjene til livets opphold er unnagjort.

FOTO OG SKISSER AV SØKNADSMØBEL

soknadsmobel_foto

Foto av søknadsmøbel

soknadsmobel_skisse

Skisse

soknadsmobel_tekstet

Søknadsmøbel med tekstforklaring

KUNSTNEREN OG SØKNADSSKRIVING

Kjære betrakter!
Du befinner deg nå i den priveligerte posisjonen å beskue et søknadskunstverk. Av flere grunner har kunstverket ikke blitt realisert. Det kan skyldes kunstnerens mangel på tid til å arbeide med kunst, se fig 1.4.1 og 1.4.2, men det kan også skyldes at det av ulike årsaker ikke har blitt betraktet som støtteverdig av stipendkomiteen, se fig 1.4.3 og 1.4.4, slik at kunstneren ikke har hatt mulighet til å realisere det hun skulle, kunne komme til å ville gjøre av mangel på tid og penger.

For å se kunstverket som er utstilt sammen med søknadsmøbelet se https://www.mariavagle.no/portfolio_page/ouvroseakademiet/

Fig. 1.4.1, KALENDER SOM VISER EN KUNSTNERS ARBEIDSHVERDAG

kalender_1002x680_01

Fig. 1.4.2, GRAFISK FRAMSTILLING OVER EN KUNSTNERS TIDSBRUK

kakediagram_1002x435

SØKNADSSKRIVING OG SØKNADSVURDERING

Etter en lekkasje fra stipendkomitemedlemmer, trykket i Billedkunst nr 2/2014, kan det også skyldes andre hindringer, feks kulturrådets flunkende nye søknadsportal der det viser seg at en liten feil ved systemet viser bildene i søknadene oppå søknadstekstene. Jeg har derfor rekonstruert hvordan bildematerialet muligvis ble vist for stipendkomiteen, se fig 1.4.3-4.

 

Medlemmene kan bekrefte at forholdene for å vurdere visuelt materiale ikke var optimale, men trøster kunstnerene med at de har gjort sitt beste. Likevel innrømmer de bekymring for at den uro visningen av bildematerialet til søknadene var preget av kan ha gått ut over søkerne, for hvor lett er det feks å danne seg en mening om en film der hovedpersonene og også enkelte bipersoner stadig forsvinner bak sladder og tekst?

Fig 1.4.3.1

soknadsmotor_trobbel

Fig. 1.4.3.2

soknadsmotor_trobbel_1.4.3.2

SØKNADSSKRIVING OG SØKNADSEVALUERING

Kulturrådet har i tillegg til problemene med den nye søknadsportalen også laget en hindring i form av et evalueringsskjema, fig 1.4.4, for verdivurdering av kunstnerskap. Her ser man at hvis en kunstner har passert det urolige nåløyet og nærmer seg pengesekken er vurderingssystemet slik at

 

hvis A+A=B, der A er klart støtteverdig og B er støtteverdig må man anta at B+B=C, der C ikke er støtteverdig,

 

en snedig seleksjonsstrategi, der et prosjekt som blir regnet som dobbelt støtteverdig likevel ikke kommer seg gjennom det overnevnte nåløyet.

 

Hvis en kunstner først har brukt av sin dyrebare tid til å skrive en søknad er det slett ikke sikkert at kunstverket som blir beskrevet i søknaden vil bli realisert av ulike grunner nevnt ovenfor. Har hun imidlertid vært så heldig å få innvilget noen kroner er det fortsatt fare for at kunstverket ikke vil bli realisert. Kunstneren kan feks risikere at vi får en ny regjering som med et tastetrykk bestemmer seg for å slette kunstnerstipendene.

 

Man kan spørre seg om kulturrådet med den nye omleggingen ønsker seg kunstnere i det hele tatt.

Fig. 1.4.4, KULTURRÅDETS EVALUERINGSSTRATEGI

portalproblemer_1002x630

Fig 1.4.5

portalproblemer_billedkunst_1002x680

Prosjekt

Søknadsmøbel

Når

2014

Hva

Tekst, møbel, installasjon

Hvem

Maria Vagle

Category

prosjekter