Spørreundersøkelse

About This Project

Denne spørreundersøkelsen ble første gang presentert i katalogen til utstillingen Grenseløs, et samarbeidsprosjekt mellom Stenersen museet, Riksutstillinger og Du Store Verden. Utstillingen ønsket å løfte fram arbeider av kunstnere med svake tilknytninger til nettverk i Norge, enten fordi de var nordmenn som hadde bodd lenge utenlands og var kommet hjem, eller fordi de var utenlandske kunstnere bosatte i Norge.

 

Foretaket for innbilt sannhetssøkende virksomhet var invitert til å delta på utstillingen og vi viste to arbeider, «Vrangforestilling», en foredragsperformance med overhead, om kunsthistorien slik vi husker den, samt om ulike Vrangforestillinger om kunsten, både om de som lager den og de som ser på den, og om sammenhenger mellom kunsten og makten.

 

Vi viste også «Cubanske forhandlinger», der vi er opptatt av hva som kan virke igangsettende og meningsdannende for et kunstprosjekt samt at vi ønsket å prøve ut helt nye uttrykksformer som feks å rekonstruere en kulturavtale gjennom bla en leteaksjon og en spørreundersøkelse.

BRUKSANVISNING TIL SPØRREUNDERSØKELSE

Her kan du finne ut mer om dine kunnskaper om Kunst og kunst, hemmelige nettverk, om mer eller mindre åpenbare sammenhenger mellom kunsten og makten, og ikke minst om det historiske Glimtet.

 

1) Sørg for at du har studert følgende verk nøye før du besvarer spørsmålene i spørreskjemaet nedenfor.

 

«Kubanske forhandlinger» https://www.mariavagle.no/portfolio_page/kubanske_forhandlinger/ og

«Vrangforestilling», https://www.mariavagle.no/portfolio_page/vrangforestilling/, samt lest virksomhetsbeskrivelsen til

«Foretaket», https://www.mariavagle.no/portfolio_page/foretaket/ nøye før du besvarer spørsmålene i spørreskjemaet nedenfor.

 

2) Print ut hver side i skjemaet og fyll inn etter beste evne. Det finnes foreløpig ingen fasit, men svarene nedenfor kan gi en pekepinn om ulike muligheter.

 

3) Lykke til med dine flunkende nye kunnskaper!

sporreskjema_01
Spørreundersøkelse side 1
sporreskjema_02
Spørreundersøkelse side 2
sporreskjema_03
Spørreundersøkelse side 3
EKSEMPLER PÅ SVAR
stenersen_sporreundersokelse_01a
Svarperson 1
stenersen_sporreundersokelse_02a
Svarperson 2
stenersen_sporreundersokelse_03a
Svarperson 3
stenersen_sporreundersokelse_05a
Svarperson 4

Prosjekt

Spørreundersøkelse

Når

2005

Hva

Tekstverk

Hvor

Stenersenmuseet, Oslo - Stavanger kunstforening, Stavanger - Bodø kunstforening, Bodø - Sogn og fjordane kunstmuseum Eikåsgalleriet, Jølster - Trondarne distriktsmuseum, Harstad - Eidsberg kommune kulturkontoret, Eidsberg - Grenselandmuseet, Kirkenes

Hvem

Hege Vadstein og Maria Vagle

Category

prosjekter