Vrangforestilling

About This Project

Vrangforestilling – et overheadforedrag om kunsten og makten.

 

I overheadforedraget Vrangforestilling avdekker vi 12 av de mest inngrodde og utbredte vrangforestillingene innen billedkunsten. Foredraget er basert på en grundig analyse av kunsthistorien i sin alminnelighet med spesiell vekt på forholdet mellom kunsten og makten.

 

Videre handler det om kunstobjektets vei gjennom kunstsystemet og om hva og hvem som befordrer eller hindrer denne vandringen.

 

Avslutningsvis ser vi på trendtendenser omkring det såkalte globale ved samtidskunsten.

 

Materialet er i folkeopplysningens ånd instruktivt illustrert og pedagogisk formulert. Foredraget er samtidig spekket med historiske fyndord og krydret med sannhetsoverbevisende statistikk.

 

Fordraget startet som et bestillingsverk fra Göteborgs Konsthall i 2003 og kan i sin helhet leses her >>

Det ble også laget en papirutgave som ble vist som en del av Riksutstillingenes utstilling «Grenseløs» i 2005, på følgende steder:

Stenersenmuseet, Oslo

Stavanger kunstforening, Stavanger

Bodø kunstforening, Bodø

Sogn og fjordane kunstmuseum Eikåsgalleriet, Jølster

Trondarne distriktsmuseum, Harstad

Eidsberg kommune kulturkontoret, Eidsberg

Grenselandmuseet, Kirkenes

Årstall

2003-2006

Vist

Foredraget ble holdt på følgende steder «Nordicliveart», Gøteborgs Konsthall, 2003 «maniFEST», Atalante teater i Gøteborg, 2003 Nasjonalmuseet, 2005 Nord Trøndelag fylkesgalleri, 2005 Stenersen museet, 2005 Sound of Mu, 2005 Østfold fylkes kultursenter, 2006

Sjanger

Foredragsperformance i klassisk overheadstil og installasjon bestående i foredragskort, montert på huntonittplater

Hvem

Samarbeide med Hege Vadstein

Category

prosjekter