Testside med widget

Kalenderfortellinger, er en samling særdeles særegne og ekstravagante teksteksperimenter, resultatet av en mangeårig og pågående praksis med omsorg for utrydningstruede og merkverdige ord. Fortellingene er et ledd i en virksomhet, der vi undersøker igangsettende premisser for frambringelse av tekst, og resultatets meningsdannende potensial, eller mangelen på sådan.

Kalenderfortellinger er et produkt fra Foretaket for innbilt sannhetssøkende virksomhet (heretter Foretaket), som er et samarbeidsprosjekt mellom Hege Vadstein og Maria Vagle. Se: Foretaket

 

Ikke ulikt den franske Oulipo-bevegelsen lager vi spilleregler for å lokke fram minneverdige og ualminnelige tekster. Kalenderfortellingene blir til ved at vi gir hverandre en kalender med 24 utsøkte og nennsomt utvalgte ord vi har samlet med tanke på dette. Etter å ha definert enkelte rammer, som varierer fra gang til gang, starter en av oss å skrive det første avsnittet med et av ordene vi har fått, og sender det tilbake til den andre på e-post som så skriver det neste avsnittet. Slik fortsetter vi helt til alle ordene er brukt opp.

Anvisningene for fortellingene har variert fra gang til gang; om det skal være en definert sjanger, om åpningssetningen skal være gitt, og hvor evt. åpningssetningen skal hentes fra – en bok i finsk grammatikk, et kanonisert litterært verk, fra en postordrekatalog eller noe helt annet. Resultatet blir dermed ofte både fortvilende absurd og frydefullt overraskende. Formen kan på et blunk veksle fra minimalistisk til overdådig, fra det realistiske til det fantastiske.

 

Det er en tøylesløs lek med språket og et ønske om å ta vare på merkelige ord, som driver fortellingene framover. Ordene har vi valgt enten fordi de er små og betydningsløse, som sivrør og dertil, fordi vi synes de er spesielt vakre som bedrøvet og bevre, fordi de er absurde og rare som flyføning og undringsfakta eller fordi de pranger i all sin makt og avmakt i form av meningsløse nyord som f.eks. brobyggerkompetanse og kostnadspraktisk, eller fordi de gir fine assosiasjoner som myktlukkende og høyglanspolert.