Blog

Utstilling Galleri Heer 24.02 – 18.03.2018

  |   Uncategorized

Pressemelding for utstilling Galleri Heer, 24.02-18.03  Maria Vagle, «I dobbel tjeneste for kunsten»

 

Kunsten, makten og arbeidslivet satt inn i en overraskende historisk sammenheng.
Verkene Maria Vagle viser på Galleri Heer, et korrespondanseverk og en kartongteateranimasjonsfilm iscenesatt i gallerirommet, tar på en absurd-humoristisk måte utgangspunkt i den dobbeltarbeidende kunstnerens arbeidsvirkelighet og viser bl.a. kunstnerne som en undervurdert ressurs i det ufaglærte og ideelle arbeidslivet.

 

Korrespondanseverket «Ouvrøsene» omhandler den eventyrlige jakten på Europas siste Ouvrøseakademi, der ufaglærte ouvrøser kan få godkjent sine eminente ferdigheter som et fag, for således å forbedre både lønns- og arbeidsforhold. «Ouvrøse» er stillingsbetegnelsen på Maria Vagles deltidsjobb i Den Norske Opera og Ballett, det vil si publikumsvert.

Ouvrøse, uttales[o:vrø:se] subst., fr., av ouvrir \åpne\, etymologisk forbundet med ouvrier, arbeider.

Gjennom å fokusere på det ufaglærte arbeidslivet og kunstneres arbeidsforhold, handler verket om betydningen av kunstnerisk frihet og forutsetningene for hvem som får mulighet til å uttrykke seg hvor og når. På naivt-optimistisk vis tar installasjonen for seg kunstneres arbeidsforhold og forholdet mellom kunsten og makten, og blander på en snedig måte fiksjon og virkelighet.  Se mer på: https://www.mariavagle.no/portfolio_page/ouvroseakademiet/

 

Filmen «I dobbel tjeneste for kunsten» utspiller seg under et karneval i 1400-tallets Europa, en tid vi aldri trodde vi skulle komme tilbake til. Den gang det satt rike adelsmenn på hvert et slott, folk flest var leilendinger og kunstnerene servilt tjente makten. En gang i året kunne adel, geistlighet og bønder, høy og lav med latter og humor undergrave og frigjøre seg fra makten, det hierarkiske alvoret og de snevre medfødte rollene.

 

Karnevalet var en årlig anledning der klassemotsetninger og sosiale konflikter kunne komme til uttrykk. Med utgangspunkt i karnevalkulturen og malerier fra samme periode demonterer Maria Vagle historien og setter kunst og arbeidsliv inn i nye og uventede rammer. Se: https://www.mariavagle.no/portfolio_page/i-dobbel-tjeneste/

 

Adresse: Seilduksgaten 4B
Åpningstider: onsdag – fredag: 12 – 17, lørdag og søndag: 12 – 15